אכיפה ורישום דו"חות בהתאם לחוקי עזר רמת ישי

רצ"ב פירוט החוקים וסכומי הקנסות בגין אי ציות לחוק:

 • עישון במקומות ציבוריים 900 ₪.
 • לכלוך וזריקת פסולת במקום ציבורי 900 ₪.
 • אי ניקוי מגרש ו/או בניין 900 ₪ + 36 ₪ ליום במקרה של עבירה נמשכת- החל מיום קבלת ההתראה.
 • אי פינוי חפצים מיושנים 900 ₪.
 • אי סילוק מפגע 900 ₪ + 36 ₪ ליום במקרה של עבירה נמשכת- החל מיום קבלת ההתראה.
 • ביעור קוצים 900 ₪.
 • הצגת מודעה ו/או שלט ללא רשיון 900 ₪ + 36 ₪ ליום במקרה של עבירה נמשכת- החל מיום קבלת ההתראה.
 • פרסום על לוח מודעות ללא היתר המועצה 900 ₪ + 36 ₪ ליום במקרה של עבירה נמשכת- החל מיום קבלת ההתראה.
 • הנחת מכשול ברחוב 900 ₪ + 36 ₪ ליום במקרה של עבירה נמשכת- החל מיום קבלת ההתראה.
 • שינויים ברחוב 900 ₪ + 36 ₪ ליום במקרה של עבירה נמשכת- החל מיום קבלת ההתראה.
 • פתיחת שוחות 900 ₪ + 36 ₪ ליום במקרה של עבירה נמשכת- החל מיום קבלת ההתראה.
 • גרימת נזק לרחוב 900 ₪ + 36 ₪ ליום במקרה של עבירה נמשכת- החל מיום קבלת ההתראה.
 • אי מילוי רשיון ולוחית זיהוי לכלב 900 ₪ + 36 ₪ ליום במקרה של עבירה נמשכת- החל מיום קבלת ההתראה.
 • החזקת כלב במקום ציבורי ללא חגורה ומחסום לפיו 900 ₪ + 36 ₪ ליום במקרה של עבירה נמשכת- החל מיום קבלת ההתראה.
 • תפיסת כלב ללא רישיון 900 ₪ + 36 ₪ ליום במקרה של עבירה נמשכת- החל מיום קבלת ההתראה.