אמנת שירות

היחידה
במועצה
זמן מענה ראשוני זמן סיום הטיפול הערות
לשכה שני ימי עבודה מועד סיום
הטיפול בפניות
מורכבות
יתואמו עם
הפונה בהתאם
למהות הבעיה
אפליקציה עד 4 שעות , למעט
קריאות לילה.
בהתאם לסוג הפניה
כמופיע באפליקציה
מועד סיום
הטיפול בפניות
מורכבות
יתואמו עם
הפונה בהתאם
למהות הבעיה
תברואה יום עבודה אשפה  עד 24שעות .
גז עד 3 ימי עבודה.
ניקיו מגרשים
עד 22 ימי עבודה .
פינוי פגר – עד 4 שעות
תפעול שני ימי עבודה תקלות תאורה : עד 14
ימי עבודה
חינוך שני ימי עבודה למעט פניות
בכתב שיענו
תוך 14 ימי
עבודה
רווחה שני ימי עבודה למעט מקרי
חרום שבה
התגובה תהיה
במהלך יום
העבודה.
גזברות  גבייה
רכש והנח"ש
שני ימי עבודה מועד סיום
הטיפול בפניות
מורכבות
יתואמו עם
הפונה בהתאם
למהות הבעיה
הנדסה שני ימי עבודה בדיקת תוכניות לבניה:
עד 14 ימי קלנדרים.
בדיקה לטופס – 3
עד 14 ימי קלנדרים.
פניות בנושא תמרורים:
עד 45 ימי קלנדרים.
מועד סיום
הטיפול בפניות
מורכבות
יתואמו עם
הפונה בהתאם
למהות הבעיה.
בקשת מידע
ע"פ חוק חופש
המידע
עד שלושה ימי עבודה מסירת חומר עד 30
ימי קלנדרים
פיקוח עד שני ימי עבודה במקרים
דחופים
במהלך יום
העבודה
מעמד האישה שני ימי עבודה
נציבת תלונות
הציבור
חמישה ימי עבודה
מנכ"ל שני ימי עבודה
מכרזים 14 ימי עבודה
כ"א – משאבי
אנוש
שני ימי עבודה
וטרינריה שני ימי עבודה מקרי חרום במהלך יום עבודה
ביטוח שבעה ימי עבודה
אתר המועצה ארבעה ימי עבודה מועד סיום הטיפול
בפניות מורכבות יתואמו
עם הפונה בהתאם למהות
.הבעיה
רישוי עסקים שלושה ימי עבודה מתן רישיון עסק 5 עד ימי עבודה
מרגע הצגת כל האישורים
הנדרשים