הודעה לתושבי השכונה הוותיקה

מידע אודות עבודת התשתיות: