ארכיון חדשות

21.11.2017 15:42: מועדי פינוי אשפה וגזם 2018

מועדי פינוי אשפה : ימים א'+ ב':מרחוב הארז כולל עד רחוב כלניות כולל. ימים ב'+ ה':מרחוב האורן כולל עד רחוב עירית כולל. ימים א' +ב'+ ד' +ה':אזור התעסוקה. מועדי פינוי גזם: יום ג': הוצאת הגזם. יום ד': איסוף גזם.