ארכיון חדשות

17.01.2018 09:55: לכידת כלבים 2017

במהלך שנת 2017 נלכדו 92 כלבים משוטטים. 52 כלבים שוחררו ע"י בעליהם לאחר תשלום קנס בסך 350₪. ביחס לשנת 2016 גדל לכידת כלבים ב-31 כלבים. הלוכד כלבים ביצע 183 סיורים בשנת 2017. המועצה הציבה 13 מתקנים לאיסוף גללי צואת כלבים (מיקום המתקנים ניתן למצוא באתר המועצה).