הסדרת רחוב סמטת הלילך

עבודות פיתוח התשתיות ברמת ישי נמשכות במלוא התנופה בכל רחבי הישוב.

מועצת רמת ישי השלימה השבוע את הסדרת רחוב סמטת הלילך שנמצא בסמוך למדרחוב במרכז המסחרי הישן. ברחוב הותקנו מדרכות חדשות לאחר שקודם לכן עבר הרחוב סלילה.

זהו פרויקט נוסף שמבצעת המועצה במסגרת הפעולות לשדרוג התשתיות בהתאם לתכנית העבודה השנתית. בהתאם לתכנית עבודה זו נסלל לאחרונה כביש הגישה לבית מרים מכיוון רחוב הארז, כולל מדרכות חדשות, והוסדרה הכניסה, כולל חניות, לאזור מרכז חלוקת הדואר ליד מגדל המים ברחוב מעלה השיטים.

במקביל נמשכות עבודות בישוב במספר מוקדים ברחובות השקמה, הרקפות וכליל החורש ובשכונה הותיקה.

בשבוע שעבר החל שדרוג כביש הכניסה המערבית לישוב-מכיכר הכניסה לישוב ועד לכיכר היציאה לכיוון כפר יהושע. רחוב השקמה, אחד מרחובותיה הראשיים של רמת ישי עובר קרצוף וריבוד ולאחר מכן יוצבו לאורכו 5 פסי האטה (באמפרים) לטובת הגברת הבטיחות וביטחונם של הולכי הרגל והנהגים.

רחוב כליל החורש, אשר חלקו נפגם כתוצאה מגשמים עובר אף הוא השבוע קרצוף וריבוד. גם ברחוב הרקפות הסמוך למתנ"ס רמת ישי החלו עבודות קרצוף וריבוד לאחר שקודם לכן הוסדרו ברחוב מדרכות חדשות.

בשכונה הוותיקה נמשכות העבודות לשיקום ולשדרוג השכונה, כולל סלילת כבישים, הסדרת מדרכות וחניות, פיתוח נופי ועוד.

עוד יצויין כי בימים אלה מושלמת הקמת כיכר שתווסת את התנועה לשכונת פרדס וחסכון ומחוצה לה, באזור בית העלמין.

ראש מועצת רמת ישי עפר בן אליעזר אמר: "עבודות הפיתוח ברמת ישי ממשיכות בכל רחבי היישוב. העבודות בישוב מתבצעות כחלק תכנית העבודה השנתית. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית. נמשיך לפעול לשדרוג ופיתוח התשתיות בישוב".

 

סמטת הלילך לפני ואחרי