הפגנת מחאה בכנסת

הפגנת מחאה נגד הקמת שדות תעופה בעמק

מחאה בכנסת