וועדת הנחות – נוהל

החוק

ארנונה ברשות מקומית מוטלת מכוח חוק כאשר הרשות אמורה לאשר אותה גביה וחיוב עפ"י חוק במסגרת צו המיסים המאושר מידי שנה.

צו המיסים של רמת ישי קובע את הסיווגים לפיהם נקבע תעריף החיוב ואת יחידת החיוב;

בצו המיסים גם ציינה המועצה את המועדים להגשת בקשות להנחות בארנונה, שהינו התאריך אשר נקבע עפ"י חוק  ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – 1992 (להלן חוק ההסדרים).

לפיו המועד האחרון להגשת בקשה למתן הנחה בארנונה הינו ה- 28/2 באותה השנה.

ברמת ישי – כמו בשאר הרשויות מתאפשרת הגשת בקשות הנחה במשך כל השנה.

הנחות בארנונה מחולקות ל – 2 קטגוריות :

 1. הנחות עפ"י חוק – הנחות הניתנות באופן אוטומטי לזכאים להם, ללא שיקול דעת כגון : הנחת נכי צה"ל, מקבלי קצבאות, אזרחים ותיקים, חד הוריות, נזקקים עפ"י טבלת מבחן הכנסה.
  סוג זה של הנחות ניתן ע"י מחלקת הגבייה והגזברות באופן עצמאי ללא מעורבות וועדת הנחות.
 2. הנחות וועדה – אלו ההנחות הניתנות ע"י וועדת הנחות בהתאם לפניות תושבים המבקשים הנחה כאשר מתן ההנחה נתון לשיקול דעתה של הוועדה.
  הזכאים עפ"י חוק לבוא בשערי הוועדה הינם אלו אשר לא ניתן להם מענה בסוג הראשון של ההנחות או שניתן להם מענה חלקי בלבד, וסבלו מאירוע חריג בריאותי או כלכלי אשר מצדיק מתן הנחה.

תהליך הגשת הבקשה

 • תושב המבקש הנחה יפנה למחלקת הגבייה – יגיש טופס ערוך שנקבע בתקנות של בקשה למתן הנחה, בצירוף אישורים ומסמכים המעידים על מצבו והתומכים בבקשתו.
 • ככל שעילת בקשת מתן ההנחה נוגעת למצב הסוציאלי של המבקש, המבקש מופנה מחלקה לש"ח אשר תכין דו"ח סוציאלי על מצבו.
  הדו"ח יצורף לחומר הבקשה ויועבר למחלקת הגבייה.
 • מחלקת הגבייה מרכזת את הבקשות, מכינה החומר לוועדה ומתאמת ישיבת ועדת הנחות עפ"י הצורך (אין תאריכים קבועים מראש).
 • החלטות ועדת ההנחות מתקבלות  ברוב קולות לאחר דיון מעמיק בכל בקשה.
 • לאחר קבלת ההחלטות – פרוטוקול ועדת ההנחות מונח על שולחן מליאת המועצה לצורך יידוע.
 • תושב מקבל תשובה כתובה ממחלקת הגבייה, אשר במקביל גם מעדכנת ברישומיה את שיעורי ההנחות שניתנו לצורך חישובי הארנונה המעודכנת של התושב.