וועדת הקצאות

 

מצ"ב מידע לגבי תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים ברמת-ישי וטופס בקשה להקצאה.

הערה: המסמכים מובאים בפורמט PDF שהצפייה בהם מחייבת שימוש בתכנת Adobe Acrobat Reader.

להורדת Acrobat Reader

 

טופס בקשה להקצאה

תבחינים להקצאת קרקעות מבנים