ועדת חיילים

חיילים1

 

רקע להקמת הוועדה- לאורך השנים פעלו הרכבים שונים של וועדות חיילים ביישוב על בסיס אנשים שהתנדבו ותרמו את חלקם בתחום זה. לפחות בשנתיים האחרונות אין וועדת חיילים מתפקדת ופעילה ביישוב. מכאן, התקבלה ההחלטה אשר הינה בהחלט צו השעה על הקמת וועדת חיילים, ונתקבלה גם ברכת הדרך של ראש המועצה. הח"מ- חברת המועצה יפעת יפתח וקנין, נבחרה לשמש כיו"ר וועדת חיילים ביישוב ביחד עם חברי הוועדה מר יחיאל סבג והגב' סיגלית ברזני. לאחר קיום פעילות שיא ראשונה- מסיבת מתגייסים בקיץ 2014, החלטנו למסד את פעילות הוועדה ולהרחיב את המשתתפים בה. רקע לתפקיד יו"ר וועדת חיילים- כ-28 שנות שירות בצה"ל עד לדרגת סגן אלוף בתפקידי ארגון ופיקוד שונים אשר האחרון ביניהם מפקדת לשכת גיוס טבריה. שחרור מצה"ל לפני כשנתיים ובפרק זמן זה ביצוע ימי מילואים רבים, אשר כולם נוגעים בתחום ההכנה לשירות משמעותי והובלת בני נוער לכניסה נכונה ומותאמת לשערי הצבא. פעילות ראשונה- יריית הפתיחה לפעילות הוועדה הייתה מסיבת המתגייסים אשר התקיימה באוגוסט 2014 ואורגנה ע"י שלושת חברי הוועדה: יחיאל, סיגלית ויפעת. דיון בנושא הקמת הוועדה- במהלך אוקטובר 2014 התקיים דיון בראשות ראש המועצה ובהשתתפות חברי הוועדה והוחלט על מיסוד פעילות וועדת חיילים ביישוב.   הרכב הוועדה- הוועדה כוללת הרכב הטרוגני של חברים ביישוב ובעלי תפקידים במועצה אשר מעוניינים לקדם ולתרום למען היישוב והחיילים. חברי הוועדה: יפעת יפתח וקנין (יו"ר), יחיאל סבג, סיגלית ברזני, אסף אובלנדר, גלית בן ישי, יובל לייבוביץ', נורית פולנסקי, אילן פקליארו, אביבה בלס, שי הרשקוביץ', מירי חיים, שילה בוטבול וערן ליפשטיין. המשך פעילויות- פעילויות נוספות אשר בוצעו וימוסדו כחלק מפעילות וועדת חיילים קשורות להכנה לשירות משמעותי בצה"ל וביניהן שני ערבים בהובלת הח"מ בהם הועברו בפעם הראשונה ברמת ישי הרצאות, והכנה מנטאלית לנוער ולהורים ברמת ישי ולהורים כדלהלן:  • נובמבר 2014- ערב לשכבת י"א, הכנה להליכי צו ראשון על כל המשתמע, מתן מענה לשאלות, דילמות בהשתתפות שכבת י"א וההורים.  • דצמבר 2014- ערב לשכבת י"ב, "רגע לפני גיוס", הסבר על כל תהליך המיון, שיבוץ לתפקידים, מתן מענה לשאלות פרטניות אשר נוגעות לבני הנוער בשלב משמעותי זה. בהשתתפות שכבת י"ב וההורים. עם הפנים קדימה- ישיבת התנעה של פעילות וועדת חיילים לרבות קביעת מטרותיה וחלוקת אחריות בין החברים התקיימה ביום א' 11/01/15 וממנה יצאנו לדרך. פרסום קיום הוועדה על גבי דף ייעודי אשר נפתח בפייסבוק יצר הדים חיוביים מאד מצד חברים ביישוב וחיזק את הצורך האמיתי לפעול למען החיילים. לציין שלא מעט אנשים טובים מעוניינים לתרום ולהתנדב בפעילויות שונות למען החיילים ואנו נשלב אותם במסגרת פעילות הוועדה ביישוב.  נתוני גיוס- נתוני הגיוס של הרשות הוצגו ע"י גורמי הצבא לראש הרשות כמידי שנה ומעידים על גיוס משמעותי ומרשים של ילדיי היישוב לצה"ל. כמובן שיש לשמר מגמה זו ולפעול בכל דרך שניתן למימוש הפוטנציאל הטמון בבני הנוער מהיישוב.  שיקולים רלוונטיים בקביעת מטרות הוועדה – • נקודות חזקה- נוער איכותי, חזק, שירות משמעותי, אוכלוסייה ומשפחות תומכות. • נקודות הדורשות מינוף -יציאה של הנוער מכיתה י' לתיכונים מחוץ ליישוב, פעילויות הסברה, ליווי והכוונה שחסרות. יעדים מרכזיים של הוועדה- • שימור הקשר- אחד מהיעדים החשובים שהוועדה מבקשת להוביל ביישוב מול החיילים ומשפחותיהם, בהרבה מאד מהמקרים זה מה שעושה את ההבדל.  • פעילויות שיא- יתקיימו לאורך השנה, מספר פעילויות שיא כדוגמת הפעילויות המפורטות מעלה: מסיבת מתגייסים, ערבי הכנה לשירות משמעותי בצה"ל לכיתות י"א וי"ב ועוד… מטרות וועדת חיילים: 1. שלב טרום הגיוס- הכנה מיטבית להליכי צו ראשון (שכבת י"א), הכנה לשלב המיונים והשיבוץ בצה"ל (שכבת י"ב), שנת שירות. 2. מהלך השירות- ליווי ושמירה על קשר במהלך השירות. 3. שחרור ואחריו- הכוונה, כיווני תעסוקה, לימודים וכו'.
• מתוך מטרות הוועדה אשר נקבעו כמפורט לעיל, נגזרה המסגרת ואוכלוסיית היעד, מאיזה שלב ועד איזה שלב נלווה את הנוער והמתגייסים. • ציר הזמן ותחומי העיסוק בהם תיגע הוועדה מתייחסים לגילאים 17-24, כמפורט:
נקודות מרכזיות על ציר הזמן:

טרום הגיוס : י"א-הכנה לצו ראשון, י"ב- הכנה למיונים ושיבוץ בצה"ל, ומסיבת מתגייסים, שנת שירות.

מהלך השירות: ליווי, קשר, ברכות בחגים מרכזיים ואירועים חשובים.

שחרור ואחריו: הכוונה, כיווני תעסוקה, לימודים.

סיכום- וועדת חיילים ביישוב הינה וועדה חשובה מאד ובוודאי מחויבת המציאות במדינת ישראל. במדינתנו הצבא מוגדר כ"צבא העם" ומכאן לא נותר לנו אלא לעשות כל אשר ביכולתנו על מנת לטפח את הנכנסים לשורות הצבא ביישוב שלנו, לבנות את הקשר ולהשקיע בפעילויות שונות עבורם.  כי גם לחיילים שלנו מגיע הטוב ביותר! בברכת הצלחה ושיתוף פעולה פורה,
יפעת יפתח וקנין, יו"ר וועדת חיילים