מכרזים

רכזת חוזים ומכרזים

אסנת שוורצמן 04-9039814

מכרזים

מכרז פומבי מס' 20/2017- גזבר/ית המועצה מכרז פומבי 20-2017

 

טופס בקשה למשרה פנויה בקשה למשרה פנויה