מכרזים

רכזת חוזים ומכרזים

אסנת שוורצמן 04-9039814

מכרזים

מכרז 22 08 16 – הצעות מקבלנים לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות (תאריך אחרון להגשה 11.12.16)

מכרז 2/17 – מכרז פנימי/חיצוני פקח פרסום מכרז-פקח rfa/  בקשה למפ

מכרז 1/17 – מכרז ביצוע עבודות תחזוקה פרסום מכרז- עבודות תחזוקה ושיפוצים