טיול לגליל לוותיקים

אל ארץ הגליל – טיול לאזרחים ותיקים

מודעה-טיול-ותיקים-לגליל1