יצא לדרך פרויקט שדרוג השכונה הוותיקה ברמת ישי

 

פרויקט תשתיות משמעותי נוסף יצא לדרך ברמת ישי-שדרוג השכונה הוותיקה השכונה המזרחית. ופיתוח רחוב הדקל (המשך הרחוב כציר תנועה). העבודות בשטח החלו והן צפויות להסתיים במהלך שנת 2018.

לטובת הפרויקט אישרה לפני מספר חודשים מליאת מועצת רמת ישי תב"ר של כ-5.7 מליון שקלים (5,674,217 מליון שקלים), כאשר מתוך סכום זה גייס ראש המועצה עופר בן אליעזר תקציב של 3.8 מליון שקלים ממשרד התחבורה.

מדובר בשכונה הותיקה בישוב שהוקמה בראשית שנות החמישים והיא סובלת מתשתיות רעועות לאורך שנים רבות .

העבודות יכללו סלילת כביש, הקמת מדרכות, הסדרת ניקוז ותיעול, הכשרת חניות, תאורה, פיתוח נופי ברחובות: הדקל, החרצית, הדס, הערבה, האתרוג, וחלק מהרחוב הכלניות.

עפר בן אליעזר כי המועצה תפעל למקסם את מספר החניות בשכונה תוך הקשבה לצרכיהם של התושבים גם על מנת להקל במהלך העבודות ובוודאי על מנת לקבל את התוצאה המיטבית בסיום העבודות.

יצויין כי ההליך לווה בשיתוף הציבור לאחר שבנושא התקיימו שני מפגשי תושבים. נדבך נוסף בשכונה הוא שדרוג פארק קותי. גם כאן, במסגרת הליך שיתוף ציבור, הוכנה תכנית לשדרוג הפארק כולל הסדרת חניות, הצבת ספסלים ותאורה. במהלך השנה האחרונה הוקם באזור זה פארק אתגרי בעלות של 400 אלף שקלים וצמוד אליו גן כושר, אשר הוצב לאחרונה בפארק יחד עם שני גני כושר חדשים וחדישים נוספים שהוצבו בישוב.

יצויין כי במקביל נמצאים בימים אלה בשלבי עבודה שני פרויקטים נוספים-שכונת פרדס וחסכון בה יוקמו 300 יחידות דיור והשכונה המערבית שתכלול כ-60 יחידות דיור.

ראש המועצה: "אחרי שנים רבות בהן סבלו תושבי השכונה הוותיקה מתשתיות ברמה לא נאותה, הגיע הזמן להוציא לדרך את פרויקט שדרוג השכונה שבסיומו היא תהיה במקום אחר לגמרי-מבחינת כבישים, מדרכות, תאורה ופיתוח נופי. נמשיך לפעול לפיתוח רמת ישי תוך שמירה על צביונה הכפרי".