כביש גישה לבית מרים

מועצת רמת ישי ממשיכה בביצוע שורה של פעולות לשיפור התשתיות בישוב.

השבוע השלימה המועצה את הסדרת וריבוד כביש הכניסה למגרש הספורט ארזים והכניסה לבית מרים ולמתנ"ס מכיוון רחוב הארז, כביש המשמש תושבים רבים שמגיעים לאזור לטובת פעילויות קהילה ותרבות המתקיימות באזור. כמו כן נבנו מדרכות חדשות במקום.

קודם לכן השלימה המועצה לפני מספר שבועות את הסדרת רחוב מעלה השיטים-העבודות כללו בניית מדרכות חדשות, והכשרת חניות לאורך הרחוב בו ממוקמים מספר מבני ציבור מרכזיים.

תב"ר זה בסך של כ-160 אלף שקלים (כולל הסדרת רחוב מעלה השיטים) הוא חלק משורה של תב"רים לטובת פיתוח הישוב בסך של כ-1.3 מליון שקלים ואושרו במליאת המועצה ומיועדים להקמת מגרש מיני פיץ' נוסף בישוב (מגרש ספורט רב תכליתי), לתיכנון פארק משחקים ברחוב כליל החורש (כולל חניות ותמרור מתאים), לתיכנון כניסה נוספת לאזור התעסוקה, לשיפוץ מגדל המים המיתולוגי לטובת הכשרת ארכיון ישובי ולטובת תכנית בנושא מודעות לזיהום אוויר שתועבר במערכת החינוך.

במקביל נמשכות במלוא התנופה העבודות להקמת תשתיות בשכונת פרדס בחסכון (כ-300 יח"ד), כולל סלילת כביש הגישה והכשרת תשתית למבני ציבור, לשכונה המערבית (כ-60 יח"ד), וכן לשדרוג השכונה הוותיקה.

ראש מועצת רמת ישי עפר בן אליעזר: "נמשיך לפעול לפיתוח הישוב הן על ידי הקמת שכונות חדשות והן על ידי שדרוג התשתיות הקיימות, תוך יידוע ושיתוף הציבור".