כספים

גבייה

מנהלת מח' גבייה זהבה בן לולו -04-9039815

קופאית ראשית עירית לוי – 04-9039813

שעות קבלת קהל במחלקת הגבייה:

ימים א -ב – ד- ה 08:30-13:00
יום ג 16:00 – 19:00

השירותים הניתנים במחלקת הגבייה:

תשלומי ארנונה ומים, תשלומי אגרות והיטלים, קנסות, אגרת שילוט, אישורים.

גזבר

תיסייר קאסם – טלפון 04-9039806

הנהלת חשבונות ספקים/חשבות שכר

טלפון – 04-9039809/10

רכש

ממונה רכש וביטוחים : נעמי אטיאס
מח' רכש – טלפקס : 04-9833254, 04-9931565