מועצת רמת ישי זכתה בפרס אחריות חברתית של משרד הפנים

שבוע אחד בלבד לאחר שזכתה בפרס חמישה כוכבי יופי בתחום המיגון והמקלוט, הוסיפה לעצמה מועצת רמת ישי פרס נוסף-פרס אחריות החברתית של משרד הפנים. את תעודת ההוקרה קיבל ראש המועצה עופר בן אליעזר מידיו של שר הפנים אריה דרעי בטקס חגיגי שנערך ביום רביעי במוזיאון ארצות המקרא בירושלים. מלבד בן אליעזר ייצגה את המועצה בטקס גם יועצת ראש המועצה לענייני האשה ומנהלת קשרי החוץ סיגלית ברזאני, אשר מרכזת את הטיפול בנושא.

יצויין כי רמת ישי היא אחת מ-16 רשויות מקומיות מרחבי הארץ אשר זכו בפרס היוקרתי.

צוות מיוחד מטעם משרד הפנים בדק שישה קריטריונים חברתיים-סעיף אמנת שירות, נגישות ותפיסת נגישות, עידוד ההתנדבות בקהילה ובניית קהילות, שיתוף ציבור, היערכות לחירום, אחריות חברתית במיקוד פנים.

צוות משרד הפנים התרשם והמליץ על רמת ישי לקבלת הפרס תוך שהוא מציין לשבח את נושא שיתוף הציבור. במהלך שנת 2016 קיימה המועצה מספר רב של תהליכי שיתוף ציבור שהבולט שבהם הוא "רמת ישי לאן", שיתוף התושבים בקביעת תכנית המתאר העתידית של רמת ישי. יצויין כי תהליך זה נמצא בעיצומו. בנוסף לכך מתקיימים אחת לחודש מפגשי ציבור לפי חלוקה לאיזורים בהם מקבלים התושבים סקירה נרחבת מראש המועצה על הנעשה באזורם והתכניות העתידיות וניתן זמן להעלות שאלות.

ראש מועצת רמת ישי, עופר בן אליעזר: "זכיתי לקבל מידי שר הפנים את פרס האחריות החברתית לשנת 2016, הפרס הוענק לנו בזכות עמידה בשורה של קריטריונים בתחום החברתי קהילתי, שהבולט שבהם הוא שיתוף הציבור. מדובר בגאווה גדולה לישוב והכרה והוקרה נוספת של משרד הפנים בפעילות הנעשית בישוב גם בתחום החברתית. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. יחד נמשיך להוביל את רמת ישי למצוינות בכל התחומים. אחריות