מחזקים את מערך החירום

מחזקים את מערך החירום,דרושים מתנדבים.