מנכ"ל המועצה

מנכ"ל המועצה – עוזי פריד

04-9039805

פקס: 04-9835679

 מזכירת מנכ"ל – מירי חמו

04-9039805