מנכ"ל המועצה

מנכ"ל המועצה – עוזי פריד

04-9039805

מזכירת מנכ"ל – מירי חמו

04-9039805