מפגש שיתוף ציבור נוסף במסגרת גיבוש תכנית המתאר הישובית והפעם-כיוונים להתפתחות

 

מפגש שיתוף ציבור נוסף התקיים לאחרונה במסגרת גיבוש תכנית המתאר  בהשתתפות עשרות תושבים והפעם תחת הכותרת "כיוונים להתפתחות". תכנית המתאר בוחנת שתי אפשרויות  להתפתחות רמת ישי-אחת לכיוון צפון לעבר אזור התעסוקה והשנייה לכיוון דרום באזור השדות של כפר יהושע ובתי העלמין.

תהליך שיתוף הציבור הותנע בדצמבר האחרון ומאז נערכו מספר מפגשי תושבים שדנו במספר סוגיות בהתפתחותה של רמת ישי.

יוזכר כי התהליך החל במפגשי ציבור בנושא "רמת ישי לאן" אשר הולידו את הצורך בהכנת תכנית מתאר כוללני שתטווה את עתידה של רמת ישי ב-20 השנים הבאות.

התכנית, כפועל יוצא מפגשי הציבור, מציעה לשמור על: רמת ישי הוותיקה עם צביון יחודי, שימור רמת ישי כישוב בעל מרכיבים קהילתיים, שמירת ההפרדה בין המגורים לאזור התעסוקה, מגורים איכותיים בעלי זהות ייחודית ושמירה על הישוב כמוקד אזורי של תעסוקה מסחר ופנאי במרחב.

את התהליך מוביל ראש המועצה עפר בן אליעזר יחד עם מנהל התכנון באוצר כאשר במפגשי שיתוף הציגו הגורמים השונים המשתתפים גורמי תכנון, אנשי מקצוע מכיני תכנית המתאר ממשרד "מנעד".

יצויין כי תכנית מתאר יישובית קובעת את התכנון הפיסי – תכנון מערך ייעודי קרקע, תוך התחשבות במטרות התכנית הכוללת. התכנון מבטא את הצרכים החברתיים, פרוגרמתיים, כלכליים, הנדסיים, עיצובים במסגרת השטח המוניציפלי. התוכנית קובעת את אופיו של הישוב וכיווני התפתחותו העתידית תוך קביעת איסורים והיתרים בתחום הישוב.

יצוין כי ראש המועצה גייס את משרד האוצר שיתקצב את הנושא בסכום של כמיליון ש"ח, העלות המשוערת הכוללת של התכנית.

ראש מועצת רמת ישי עופר בן אליעזר, שהשתתף במפגש, כמו בכל המפגשים הקודמים אמר: "במהלך המפגשים עלו מספר סוגיות חשובות בין היתר בנושא שמירת צביונה המיוחד של רמת ישי וכיווני התפתחות הישוב. אני מודה לתושבים על המעורבות הרבה וקורא להם ולתושבים נוספים לקחת חלק בהליך התיכנון של תכנית המתאר לרמת ישי".