מפגש שיתוף ציבור

מפגש שיתוף הציבור- תכנית המתאר לרמת ישי