נוהל – פלישת גדרות חיות לתחומי הדרך

קיימת תופעה של פלישת גדרות חיות לתחומי הדרך (בעיקר למדרכות ציבוריות)

אנו מודעים לרצון שיהיה לכולנו ירוק ויפה מול העיניים אך הגדרות שפולשות לתחומי
המדרכה מהוות מפגע בטיחותי ומקשה על מעבר הולכי הרגל עם עגלות ילדים ובלי.
הנכם מתבקשים לגזום את הגדרות ולפנות מעבר חופשי להולכי הרגל.

תודה על שיתוף הפעולה.