נלחמים ביתושים

תושבי רמת ישי נלחמים ביתושים:

לקראת הקיץ פועלת המועצה למגר את מפגעי היתושים.

על מנת שפעולת המועצה תהיה יעילה אתם התושבים יכולים לסייע באמצעות הפעולות הבאות :

  • יבשו אחת לשבוע את מקורות המים בחצר.
  • נקזו מים עומדים ממרזבים סתומים.
  • כסו ואטמו כל מקור מים שלא ניתן לנקז או מלאו בחול כל מקור מים חשוף.
  • המנעו מהשקיית יתר בגינות הלחות מושכת יתושים.
  • רוקנו תחתיות עציצים, דליים, חביות מים שנאגרו.

זכרו: מקורות הדגירה נמצאים לרוב במקורות המים שבחצרות הבתים.