רווחהבעלי תפקידים ופרטי התקשרות

שם תפקיד טלפון אימייל
שרה גייצהאלס מנהלת מח' רווחה מנהלת מח' רווחה 04-9832802 פרטים >>
דגנית במברגר עובדת סוציאלית עובדת סוציאלית 04-9832802 פרטים >>
עינת סלע-בנס עובדת סוציאלית עובדת סוציאלית 04-9832802 פרטים >>
אלינור מואס מזכירת מח' רווחה מזכירת מח' רווחה 04-9832802 פרטים >>
יחיאל סבג רכז מצילה רכז מצילה 04-9832802 פרטים >>