עבודות פיתוח התשתיות ברמת ישי נמשכות

עבודות פיתוח התשתיות ברמת ישי נמשכות במלוא התנופה. השבוע החל שדרוג כביש הכניסה המערבית לישוב-מכיכר הכניסה לישוב ועד לכיכר היציאה לכיוון כפר יהושע. רחוב השקמה, אחד מרחובותיה הראשיים של רמת ישי יעבור קרצוף וריבוד ולאחר מכן יוצבו לאורכו 5 פסי האטה (באמפרים) לטובת הגברת הבטיחות ובטחונם של הולכי הרגל והנהגים.

במקביל מתבצעות עבודות תשתית במספר מוקדים ברמת ישי: שדרוג השכונה הוותיקה, לאחר ביצוע סלילה ראשונית והסדרת חניות ברחוב הכלניות מתבצעות עבודות ברחובות ההדס והאתרוג. החלו העבודות לפריצת רחוב הדקל לטובת הסדרתו לתנועה. ברחוב הלילך (ליד המדרחוב המרכז המסחרי הישן) יותקנו מדרכות חדשות לאחר שלפני כן הרחוב נסלל. כביש הגישה לבית מרים מכיוון רחוב הארז נסלל, הוסדרו הכניסה כולל חניות לאזור מרכז חלוקת הדואר ליד מגדל המים ברחוב מעלה השיטים, ברחוב הרקפות הותקנו מדרכות חדשות והרחוב צפוי לעבור קרצוף וריבוד. מנכ"ל המועצה עוזי פריד מציין כי רחוב כליל החורש, אשר חלקו נפגם כתוצאה מגשמים יעבור אף הוא קרצוף וריבוד. כמו כן נמשכות עבודות התשתית להקמת שכונת פרדס בחסכון (300 יחידות דיור) והשכונה המערבית (60 יחידות דיור).בפרדס בחסכון הושלמו מרבית עבודות הפיתוח ויזמים החלו להיכנס לשטח להקמת השכונה ובימים אלה מושלמת הקמת כיכר שתווסת את התנועה לשכונה ומחוצה לה, באזור בית העלמין.

ראש מועצת רמת ישי עפר בן אליעזר אמר: "עבודות הפיתוח ברמת ישי ממשיכות בכל רחבי היישוב. בימים אלה אנו משדרגים את רחוב השקמה מכיכר היציאה לכפר יהושע ועד לכניסה המערבית. עבודה זו היא חלק מתכנית החומש לפיתוח רמת ישי ומצטרפת לשורה של עבודות פיתוח ביישוב. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית".

 

 העבודות לשדרוג רחוב מעלה השקמה