ישיבות מועצה

 ישיבות מליאת המועצה

ישיבות המועצה המקומית רמת ישי מתקיימות אחת לחודש ביום ד' הראשון בכל חודש, תושבים המעוניינים להגיע מוזמנים.

רצוי להתעדכן בלשכת ראש המועצה 04-9039801 .

פרוטוקולים

הערה: פרוטוקולים של ישיבות מליאת המועצה מובאים בפורמט PDF שהצפייה בהם מחייבת שימוש בתכנת Adobe Acrobat Reader.

ישיבת מועצה מס' 86 – 05.03.18

ישיבת מועצה מס' 85 – 05.02.18

פרוטוקולים משנים קודמות

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2017

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2016

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2015

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2014

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2013

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2012

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2011

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2010