ישיבות מועצה

 ישיבות מליאת המועצה

ישיבות המועצה המקומית רמת ישי מתקיימות אחת לחודש ביום ד' הראשון בכל חודש, תושבים המעוניינים להגיע מוזמנים.

רצוי להתעדכן בלשכת ראש המועצה 04-9039801 .

פרוטוקולים

הערה: פרוטוקולים של ישיבות מליאת המועצה מובאים בפורמט PDF שהצפייה בהם מחייבת שימוש בתכנת Adobe Acrobat Reader.

ישיבת מועצה מס' 75 – 05.06.17

ישיבת מועצה מס' 74 – 05.06.17

ישיבת מועצה מס' 73 – 08.05.17

ישיבת מועצה מס' 72 – 03.04.17

ישיבת מועצה מס' 71 – 13.3.17

ישיבת מועצה מס' 70 – 7.2.17

ישיבת מועצה מס' 69 – 02.01.17

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2016