ישיבות מועצה

 ישיבות מליאת המועצה

ישיבות המועצה המקומית רמת ישי מתקיימות אחת לחודש ביום ד' הראשון בכל חודש, תושבים המעוניינים להגיע מוזמנים.

רצוי להתעדכן בלשכת ראש המועצה 04-9039801 .

פרוטוקולים

הערה: פרוטוקולים של ישיבות מליאת המועצה מובאים בפורמט PDF שהצפייה בהם מחייבת שימוש בתכנת Adobe Acrobat Reader.

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2016