רישוי עסקים

רכזת רישוי עסקים – איריס גרנות שלמה

שעות קבלת קהל במחלקת רישוי עסקים: ימים א' ב' ג' ה' בין השעות 08:00 – 16:00.

אשמח לעמוד לשרותכם!

מס' הטלפון החדש במחלקת רישוי עסקים: 04-8314380. הכתובת החדשה: רח' הארז 44 רמת ישי. נייד: 050-8383106.

בקשה לרישיון עסק

מפרט אחיד בתחום מפגעי רעש

בקשה להיתר הצבת פריטים מחוץ לבית העסק

הנחיות מסלול תצהיר

הנחיות להכנת תרשים סביבה -פתיחת עסק

נהלים להגשת בקשה לפתיחת עסק- עריכת אירוע

רישוי עסקים- מפרטים אחידים

הגשת השגה

הגשת ערעור – השגה

הצהרה – שינוי בעלים

תצהיר על סגירת עסק

במסגרת הרפורמה שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רישיון עסק. לפרטים נוספים נא לעיין במסמך לעיל.