שבוע הפיס לחינוך

לתכנית המלאה http://www.eduweek.co.il/