הנדסה

בעלי תפקידים וקבלת קהל במחלקת הנדסה

מהנדסת המועצה: אתי בוצין – 04-9039817

הנדסאית אדריכלות: נתלי חדד – 04-9030823

מזכירת המחלקה: רותי כהן – 04-9039822

פקס: 04-9835679

 קבלת קהל :

ימים א'- ה': קבלת קהל, הגשת תכניות בנייה ומענה טלפוני בין השעות 8:30 – 12:00.
יום ג': קבלת קהל עם מהנדסת המועצה בין השעות 16:00- 19:00, בתאום מראש.
תינתן עדיפות לפניות באמצעות מייל האתר.

טפסים:

מצ"ב טפסים ומידע בנושאי הנדסה:

תזרים רישוי להיתר

תזרים טופס 3

תהליך בדיקה טופס 3

פרט קיר אבן

מעבדות

טופס גמר

טופס 3

דרישות למתן היתר

גומחה לפח אשפה

לרשימת כל הכתבות לחצו כאן