אישור תב"רים להמשך פיתוח היישוב

מליאת מועצת רמת ישי אישרה בישיבתה השבוע תב"רים בסך 8 מליון שקלים להמשך פיתוח התשתיות בשכונות החדשות בישוב – פרדס וחסכון והשכונה המערבית: 7 מיליון שקלים לשכונת פרדס וחסכון בה מוקמות 300 יחידות דיור ו-1 מיליון שקלים לשכונה המערבית בה מוקמות כ-60 יחידות דיור.

התקציבים מיועדים להמשך פיתוח תשתיות בשתי השכונות החדשות. בשכונת פרדס וחסכון עומד התב"ר המצטבר על סכום של כ- 22 מליון, מתוכם כ-15 מליון שקלים אותם גייס ראש המועצה עפר בן אליעזר ממשרד השיכון. בשכונה המערבית עומד התב"ר המצטבר על 4 מליון שקלים. בשתי השכונות החל שלב ב' בפרויקט כאשר בפרדס וחסכון כבר החל האכלוס.

עד כה בוצעו במסגרת שלב א' בשכונת הפרדס תשתיות: ביוב, מים, ניקוז, רשת חשמל (לבתים), תקשורת, הידרנטים וכמו כן סלילה ראשונית.

ראש מועצת רמת ישי עפר בן אליעזר ערך בחודשיים האחרונים סיור בשתי השכונות למנהלי המחלקות ולחברי המועצה, במסגרת סיור פרויקטים ברחבי הישוב, וסקר בפניהם את התקדמות העבודות.

את הפרויקטים מלווה הצוות המקצועי של המועצה, המנכ"ל עוזי פריד ומהנדסת המועצה אתי בוצין.

בן אליעזר: "2 התב"רים שאושרו מיועדים להמשך פיתוח התשתיות בשכונות החדשות אשר מהוות נדבך חשוב בהמשך התפתחות רמת ישי עם הפנים לשנת 2030. אני מודה לחברי המועצה על התמיכה ולחבר המועצה יו"ר הוועדה לתיכנון ובניה רמת ישי, ניר חבקין על שיתוף הפעולה לקידום פיתוחה של רמת ישי".

השכונה המערבית