בית ספר ארזים

מנהלת בי"ס יסודי "ארזים" – אורית קובו-הייט

טל': 9832521

כתובת: רח' הארז רמת ישי.

בבי"ס מופעלת תוכנית "אופק חדש" .

אתר בי"ס: https://sites.google.com/a/arazimry.tzafonet.org.il/home1/

חצר בית ספר ארזים