גביה

גבייה

מנהלת מח' גבייה זהבה בן לולו -04-9039815

שמואל אדר – 04-9039813

דואר אלקטרוני: shmuel_gviya@ramat-yishay.co.il

שעות קבלת קהל במחלקת הגבייה:

ימים א -ב – ד- ה 08:30-13:00
יום ג' 18:00 – 16:00

השירותים הניתנים במחלקת הגבייה:

תשלומי ארנונה ומים, תשלומי אגרות והיטלים, קנסות, אגרת שילוט, אישורים.

 

מצ"ב טפסים בנושאי גביה:

הנחת-מילואים – מונגש

בקשה לקבלת הנחה-א מונגש

טופס בקשה לקבלת הנחה ב מונגש

טופס הוראת קבע מונגש

הצהרה על נכס ריק – מונגש

קישור לאתר משרד הפנים- ארנונה