גני ילדים

רשימת גנים תשפב – מונגש

ברמת ישי 13 גני ילדים נכון לתשפ"ב (הרשות זכאית לביצוע שינויים לפי צרכי רישום בכל שנה נתונה).:

 חב"ד מוכר שאינו רשמי : גן  אחד

בכל גני הילדים ברמת ישי מופעלת תכנית "אופק חדש".

שעות הפעילות בגני הילדים:

בימי א' – ה' 07:30 – 14:00 בימי ו' 07:30 – 12:45.

 

 

 

 

גן ילדים ברמת ישי