הגשת מועמדות לקבלת אות "יקירת רמת ישי"

  המועצה המקומית רמת ישי מזמינה את הציבור להציע מועמדות לקבלת תואר "יקירת רמת ישי"
  לשנת תשפ"ג – 2023. התואר יוענק למועמדת הנבחרת בערב יום העצמאות בתאריך 25.04.23 ע"י ראש המועצה,
  מעל בימת הטקס, במעמד חברי מועצה, פרנסי ציבור, תושבי היישוב ומוזמנים נוספים.

  קריטריונים לקבלת ההוקרה עמידה באחד או יותר מהסעיפים הבאים:
  
1. פעילות ציבורית /התנדבותית מתמשכת, לאורך זמן וראויה לציון.

 1. תרומה משמעותית / פעילות יוצאת דופן למען הקהילה או הישוב, רצוי שלא על מנת לקבל פרס.
 2. מי שהיא מקרב דור המייסדות של הישוב.

  תנאי לקבלת ההוקרה – חובת עמידה בתנאים הבאים:

 • ההוקרה אינה על פעילות בזמן מילוי תפקיד בשכר במועצה או בגופים הנתמכים על ידה.
 • גילה של המועמדת –מעל 60 שנה.
 • המועמדת מתגוררת או התגוררה בישוב פרק זמן משמעותי בזמן מילוי הקריטריונים.
 • לא קיבלה תואר יקירת רמת ישי.
 • לא מכהנת בזמן המועמדות כחברת הנהלת המתנ"ס או כחברת מועצה.
 • בזמן הגשת המועמדות המועמדת בין החיים.

       אופן ההגשה:

       את ההצעות למועמדים לקבלת תואר "יקיר רמת ישי " ניתן להגיש באחת משתי דרכים:
         1. ע"ג טופס אותו יש למלא בקישור המצורף: הגשת מועמדות
         2. להגיש את הטופס במעטפה בצירוף ממליצים וקורות חיים לידי אבי נחמני – מרכז הועדה.

טופס המלצה ניתן לקבל במשרדי המועצה.

ההצעות תוגשנה עד ליום 26.3.23

 • לא תתקבל מועמדות שהוגשה שלא בדרך שנקבעה ו/או לאחר חלוף המועד שפורסם, אלא אם הוחלט אחרת
  ע"י הועדה הציבורית מטעמים מיוחדים שיירשמו.

 

 ניתן לעיין בנהלים ובקריטריונים להענקת אות "יקיר רמת ישי" באתר המועצה בכתובת :www.ramat-yishay.co.il

  המודעה מתייחסת לגברים ונשים כאחד

 

 

                                                                                               
                                                                                                בכבוד רב,

                                                                                                       עפר בן אליעזר

                                                                                                 ראש המועצה המקומית רמת ישי