הודעה לבעלי עסקים על סגירה בערבי זיכרון

6.4.2021 – הודעה לבעלי עסקים על סגירה בערבי זיכרון

הודעה לבעלי עסקים על סגירה בערבי זכרון