ארכיון חדשות

18.07.2019 11:56: הקצאת מקומות חניה לנכים

אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם לנוהל המועצה בנושא הקצאת מקומות חניה לנכים אשר יש להם חניה מסודרת בצמוד לדירת מגוריהם.

לפרטים נוספים