ארכיון חדשות

11.03.2020 12:09: אייך תקטינו את הסיכוי להידבק בקורונה

לנוחותכם קישור לנהלים והנחיות עדכניות של משרד הבריאות:

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx

לפרטים נוספים