ארכיון חדשות

16.03.2020 10:56: קבלת קהל מחלקת הנדסה

במשרדי המועצה לא מתקיימת קבלת קהל. לנוחיותכם, ניתן להשאיר תכניות לבדיקה בכניסה למחלקת הנדסה.

קבלת קהל מחלקת הנדסה