ארכיון חדשות

22.04.2020 12:14: שינוי שם רחוב משיקמה לשקמים

שינוי שם רחוב משיקמה לשקמים

לפרטים נוספים