ארכיון חדשות

03.05.2020 09:54: הצהרת מסחר

הצהרת מסחר - התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) התש"פ

לפרטים נוספים