ארכיון חדשות

24.05.2020 14:44: לידיעת הציבור - מצלמות ביישוב שמקושרות ישירות למוקד המשטרה

לידיעת הציבור - מצלמות ביישוב שמקושרות ישירות למוקד המשטרה

לפרטים נוספים