ארכיון חדשות

01.06.2020 14:22: תקנת-שע"ח-לעבודה-במשרדים-בתוקף-מהיום-27-למאי-2020

תושבים יקרים,
המועצה חוזרת לקבל קהל .קבלת הקהל מותנית בתאום מראש עם המשרד המבוקש ,במדידת חום ובחבישת מסיכה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לפרטים נוספים