ארכיון חדשות

03.06.2020 13:06: איסוף גזם

שלום רב
עקב ריבוי גזם ברחבי הישוב ,הוצאת הגזם תסתיים רק ביום חמישי.
בברכה
עוזי פריד מנכ"ל