ארכיון חדשות

02.07.2020 10:31: הודעה לתושבים - קבלת קהל הנדסה

קבלת קהל אצל מהנדסת המועצה בימי שלישי בלבד בין השעות 15:00- 18:00, בתאום מראש.