ארכיון חדשות

26.10.2021 16:30: שפעת עופות 18.10.21

שפעת עופות 18.10.21


הנידון: איסור הוצאת עופות לחצרות, חלקות מרעה וחלקות אימון 

לפרטים נוספים