הטרדות מיניות

ממונה על הטרדות מיניות – שרה גייצהאלס

sara@ramat-yishay.co.il

כתובת: רח' הארז 44 רמת ישי

טלפונים : 04-9832802, 04-9931698

פקס: 04-9837421