ממונה על הטרדות מיניות – שרה גייצהאלס

sara@ramat-yishay.co.il

כתובת: רח’ חלמית 2, רמת ישי

טלפונים : 04-6141904