ועדות

ועדות חובה 7.7.2020

ועדות רשות 7.7.2020

טבלת ועדות המועצה-מקצועיות 5.3.19

 

ועדת התקשרויות

פרוטוקול ועדת התקשרויות סקר עצים כיכרות האלון-דפנה

ועדת התקשרויות יעוץ תאורה פארק כליל החורש

ועדת התקשרויות יעוץ תקשורת מועצה

ועדת התקשרויות שרותי יעוץ קרקע ארזים

ועדת התקשרויות פיקוח פארק כליל החורש

ועדת התקשרויות תכנון פארק כליל החורש

ועדת התקשרויות תכנון תבע בסמכות מחוזית

ועדת התקשרויות תכנון תבע משותפת בית עלמין

ועדת התקשרויות תכנון מגרש חניה כניסה מערבית

ועדת התקשרויות תכנון רחוב האגוז

ועדת התקשרויות תכנון רחוב החבצלת

ועדת התקשרויות סקר נגישות מקומות ציבוריים

ועדת התקשרויות תכנון מערכת מיזוג אוויר

פרוטוקול ועדת התקשרויות 27.1.19

פרוטוקול ועדת התקשרויות 3.3.2019

ועדה מקצועית

ישיבת הוועדה המקצועית 7.5.2019

חוזה התקשרות להשכרת כלי רכב בליסינג תפעולי

ישיבת הועדה המקצועית – השכרת רכב נוסף בליסינג תפעולי

ועדה השלושה

פרוטוקול ועדת השלושה-ביצוע כביש כניסה מנוה יער-21.8.19

פרוטוקול ועדת השלושה-שירותי ניהול של משכל לתשתיות-10.9.19