ועדות

 

ועדות-חובה – מונגש

ועדות רשות – מונגש

טבלת ועדות המועצה מקצועיות 5.3.19 – מונגש

 

ועדת התקשרויות

פרוטוקול ועדת התקשרויות מתכנן לגן ילדים זמני – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות סקר עצים כיכרות האלון דפנה – מונגש

ועדת התקשרויות יעוץ תאורה פארק כליל החורש – מונגש

ועדת התקשרויות יעוץ תקשורת מועצה – מונגש

ועדת התקשרויות שרותי יעוץ קרקע ארזים – מונגש

ועדת התקשרויות פיקוח פארק כליל החורש – מונגש

פרוטוקול ישיבה ועדה מקצועית- תכנון פארק כליל החורש – מונגש

ועדת התקשרויות תכנון תבע בסמכות מחוזית – מונגש

ועדת התקשרויות תכנון תבע משותפת לבית העלמין – מונגש

ועדת התקשרויות תכנון מגרש חניה כניסה מערבית – מונגש

ועדת התקשרויות תכנון רחוב האגוז – מונגש

ועדת התקשרויות תכנון רחוב החבצלת – מונגש

ועדת התקשרויות סקר נגישות מקומות ציבוריים – מונגש

ועדת התקשרויות תכנון מערכת מיזוג אוויר – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות 27.1.19

פרוטוקול ועדת התקשרויות 3.3.2019 – מונגש

ועדה מקצועית

 

ישיבת הוועדה המקצועית 7.5.2019 – מונגש

חוזה התקשרות להשכרת כלי רכב בליסינג תפעולי

ישיבת הוועדה המקצועית- השכרת רכב נוסף בליסינג תפעולי – מונגש

ועדה השלושה

פרוטוקול ועדת השלושה ביצוע כביש כניסה מנווה יער 21.8.19 – מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה-שירותי ניהול של משכל לתשתיות-10.9.19