ועדות

ועדות רשות 2022 – מונגש מעודכן

ועדות חובה 2022 – מונגש-

טבלת ועדות המועצה מקצועיות 5.3.19 – מונגש

ועדת תמיכות

תבחינים לקבלת תמיכות – 2022 – מונגש

הודעה לבקשת תמיכות לשנת 2022 – מונגש

טופס בקשה לקבלת תמיכה

ועדת התקשרויות

פרוטוקול ועדת התקשרויות עם יועצים לשרותי תכנון נוף- שדרוג חצר ביה"ס "ארזים" – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות מתכנן לגן ילדים זמני – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות סקר עצים כיכרות האלון דפנה – מונגש

ועדת התקשרויות יעוץ תאורה פארק כליל החורש – מונגש

ועדת התקשרויות יעוץ תקשורת מועצה – מונגש

ועדת התקשרויות שרותי יעוץ קרקע ארזים – מונגש

ועדת התקשרויות פיקוח פארק כליל החורש – מונגש

פרוטוקול ישיבה ועדה מקצועית- תכנון פארק כליל החורש – מונגש

ועדת התקשרויות תכנון תבע בסמכות מחוזית – מונגש

ועדת התקשרויות תכנון תבע משותפת לבית העלמין – מונגש

ועדת התקשרויות תכנון מגרש חניה כניסה מערבית – מונגש

ועדת התקשרויות תכנון רחוב האגוז – מונגש

ועדת התקשרויות תכנון רחוב החבצלת – מונגש

ועדת התקשרויות סקר נגישות מקומות ציבוריים – מונגש

ועדת התקשרויות תכנון מערכת מיזוג אוויר – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות 27.1.19

פרוטוקול ועדת התקשרויות 3.3.2019 – מונגש

ועדה מקצועית

פרוטוקול ועדה מקצועית- תכנון חדר הפעלה – מונגש

פרוטוקול ועדה מקצועית-תכנון הפרדת ביהס ארזים-20.03.22 – מונגש

פרוטוקול ישיבה ועדה מקצועית- תכנון הלימון וההדר-אתר המועצה – מונגש

פרוטוקול ישיבה ועדה מקצועית- חדר כימיקלים בבריכה-אתר המועצה – מונגש

פרוטוקול ישיבה ועדה מקצועית- תכנון כביש 2 – רחוב המטע – מונגש

פרוטוקול ישיבה ועדה מקצועית- ניהול תכנון מבנה מועצה

פרוטוקול ישיבה ועדה מקצועית-קונסטרוקטור פארק כליל החורש

פרוטוקול ישיבה ועדה מקצועית- סקר תמרורים – מונגש

פרוטוקול ישיבה ועדה מקצועית- פיקוח ארזים – חתום – מונגש

ישיבת הוועדה המקצועית 7.5.2019 – מונגש

חוזה התקשרות להשכרת כלי רכב בליסינג תפעולי

ישיבת הוועדה המקצועית- השכרת רכב נוסף בליסינג תפעולי – מונגש

ועדה השלושה

ועדת השלושה- ארזים – מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה ביצוע כביש כניסה מנווה יער 21.8.19 – מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה-שירותי ניהול של משכל לתשתיות-10.9.19

ועדת הקצאות

תבחינים לוועדת הקצאות- מונגש

טופס בקשה להקצאה – מונגש

פרסום הקצאת קרקע-קיר טיפוס – מונגש