חופש המידע


ממונה על חופש המידע

מר איציק זכאי – מנכ"ל המועצה טל' במשרד-04-9039805 

itzikz@ramat-yishay.co.il

בקשה לקבלת מידע

נא ללחוץ על הקישור: בקשה לקבלת מידע

תקנוני חופש המידע

נא ללחוץ על הקישורים:

תקנון חופש המידע אגרות

תקנות חופש המידע, תשנ"ט-1999

דיווח הממונה על העמדת מידע ציבור

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2016

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2017 – מונגש

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2018 – מונגש

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2019 – מונגש