חופש המידע


ממונה על חופש המידע

מר עוזי פריד – מזכיר/מנכ"ל המועצה טל' במשרד-04-9039805 

בקשה לקבלת מידע

נא ללחוץ על הקישור: בקשה לקבלת מידע

תקנוני חופש המידע

נא ללחוץ על הקישורים:

תקנון חופש המידע אגרות

תקנות חופש המידע, תשנ"ט-1999

דיווח הממונה על העמדת מידע ציבור

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2016

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2017

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2018

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2019