חוקי עזר רמת ישי

חוקי העזר שמובאים כאן מקיפים ומכסים תחומים רבים בחייה ובפעילותה של הרשות.

בעזרתם של חוקים אלו מממשת הרשות את סמכויותיה כלפי התושבים ומסדירה את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

באמצעותם של חוקי העזר מטילה הרשות על בעלי הנכסים לבצע בנכסיהם פעולות מסוימות או להימנע מפעולות אחרות – וכן לשלם היטלים ואגרות למימון הפעילות של המועצה עבור התושבים ונכסיהם.

הערה: חוקי העזר מובאים בפורמט PDF שהצפייה בהם מחייבת שימוש בתוכנת Adobe Acrobat Reader.

להורדת Acrobat Reader

קישור למשרד הפנים

חוק עזר

חוק עזר לרמת ישי (אגרת ביוב), התש”ן – 1990

חוק עזר לרמת ישי (אגרת תעודת אישור), תשכ”ז – 1967

חוק עזר לרמת ישי (אספקת מים), תשכ”ו – 1966

חוק עזר לרמת-ישי (ביוב), תשמ”ב – 1982

חוק עזר לרמת ישי (ביוב), התשנ”ו – 1996

חוק עזר לרמת ישי (ביעור קוצים), תשכ”ג – 1963

חוק עזר לרמת ישי (החזקת מקלטים), תש”ם – 1980

חוק עזר לרמת ישי (הריסת מבנים מסוכנים), תשנ”ג – 1993

חוק עזר לרמת ישי (הסדרת השמירה), תשי”ט – 1959

חוק עזר לרמת ישי (העמדת רכב וחנייתו), התשפ”א – 2020- מונגש

חוק עזר לרמת ישי (הצמדה למדד) התשמ” ד – 1984

חוק עזר לרמת ישי (מודעות ושלטים), תשכ”-ה 1965

חוק עזר לרמת ישי (מפגעי תברואה), תש”ך – 1960

חוק עזר לרמת ישי (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים), התשמ”ב – 1982

חוק עזר לרמת ישי (סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים), התשל”ב – 1972

חוק עזר לרמת ישי (סלילת רחובות), התשע”ה – 2014

חוק עזר לרמת ישי (פינוי חפצים מיושנים), התשמ”ג – 1983

חוק עזר לרמת ישי (פיקוח על כלבים,), תשכ”ג – 1963

חוק עזר לרמת ישי (פתיחת עסקים וסגירתם), תש”ך – 1960

חוק עזר לרמת ישי (רוכלים), תשכ”ח – 1968

חוק עזר לרמת ישי (רשיונות לאופניים) תשכ”ח – 1968

חוק עזר לרמת ישי (שחיטת עופות), התשמ”ז – 1987

חוק עזר לרמת ישי (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע”ה – 2014

חוק עזר לרמת ישי (שימור רחובות), תש”ך – 1960

חוק עזר לרמת ישי (שמירת איכות הסביבה) (הגשת דין וחשבון), התשמ”ה – 1985

חוק עזר לרמת ישי (שמירת הניקיון ואיסור העישון), תשמ”ה – 1985

חוק עזר לרמת ישי (תיעול), התשע”ה – 2014

קובץ התקנות-תיקונים לחוק העזר לסלילה, תיעול ושצפ – מונגש – 4.1.22