חוקי עזר

חוקי העזר שמובאים כאן מקיפים ומכסים תחומים רבים בחייה ובפעילותה של הרשות.

בעזרתם של חוקים אלו מממשת הרשות את סמכויותיה כלפי התושבים ומסדירה את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

באמצעותם של חוקי העזר מטילה הרשות על בעלי הנכסים לבצע בנכסיהם פעולות מסוימות או להימנע מפעולות אחרות – וכן לשלם היטלים ואגרות למימון הפעילות של המועצה עבור התושבים ונכסיהם.

הערה: חוקי העזר מובאים בפורמט PDF שהצפייה בהם מחייבת שימוש בתוכנת Adobe Acrobat Reader.

להורדת Acrobat Reader

קישור למשרד הפנים

אוסף חוקי העזר

חוק עזר

חוק עזר- שימור רחובות

חוק עזר- שחיטת עופות

חוק עזר- רוכלות

חוק עזר- פתיחת עסקים

חוק עזר- פיקוח על כלבים

חוק עזר- פינוי חפצים

חוק עזר- סימון רחובות

חוק עזר- ניקיון ועישון

חוק עזר- ניקוי מגרשים

חוק עזר- מודעות ושלטים

חוק עזר- הריסת מבנים

חוק עזר- אופניים

חוק עזר- איכות הסביבה

חוק עזר- אספקת מים

חוק עזר- ביוב (תוספת)

חוק עזר- ביוב

חוק עזר- ביעור קוצים

חוק עזר- החזקת מקלטים

חוק עזר- הסדרת שמירה

חוק עזר לרמת ישי העמדת רכב וחנייתו התשפ"א-2020- מונגש

חוק עזר- הצמדה למדד

חוק עזר- אגרת תעודת אישור

חוק עזר- אגרת ביוב

חוק עזר- סלילת רחובות 2014

חוק עזר- תיעול 2014

חוק עזר- שצ"פ 2014

חוק עזר- מפגעי תברואה