מכרזים

אסנת שוורצמן 04-9039814

דואר אלקטרוני: osnat@ramat-yishay.co.il

שירותים הניתנים במחלקה:

  • הוצאת מכרזים וסגירתם
  • החתמת ושמירת חוזים

 

 

מכרזים

פרסום מכרז – מנהלת מחלקת גביה – מונגש

פרסום מכרז – מפקח וטרינרי – מונגש

פרסום מכרז ביצוע עבודות חשמל (אחזקה וטיפול בתקלות) במתקני המועצה ובמוסדות המועצה – מונגש

דחיית מועד הגשת הצעות-מכרז לאספקה ותחזוקת מערכות מידע לניהול הרשות – מונגש

 

הצהרת-בריאות-מונגש

בקשה למשרה פנויה – מונגש

ועדת התקשרויות/ ועדת השלושה

פרוטוקול ישיבה ועדה מקצועית- הפקת פסטיבל טעמים 26.12.22 – מונגש

פרוטוקול ישיבה ועדת התקשרויות-העסקת מטפלים ומנחים קבוצתיים 26.12.2022 – מונגש

פרוטוקול ישיבה ועדת התקשרויות-הקמת גדר רשת בנווה יער-11.12.2 – מונגש

פרוטוקול ישיבה ועדת התקשרויות-עיקור וסירוס חתולי רחוב 26.12.2022 – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות-עמדות לתיקון אופניים 1 – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות – שירותי תשלום עבור חנייה – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות -שירותי סריקה – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות ניהול מערכות מידע 28.01.2021 – מונגש

ועדת השלושה – פרוטוקול ישיבה מיום 01.09.2020 – מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה אספקה והתקנה מתקן שחבק – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות היתר מיניפיץ ושחבק – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות מדידה מיניפיץ ושחבק – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות תכנון ועיצוב משרדי המועצה – מונגש

ועדת השלושה – משטח בלימה גן משחקים בפרדס – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות גינון גינת משחקים בפרדס – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות פיקוח בניית מבנה המועצה – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות שרותי מדידה ומיפוי – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות שרותי תכנון פארק כליל-החורש – מונגש