מכרזים

אסנת שוורצמן 04-9039814

דואר אלקטרוני: osnat@ramat-yishay.co.il

שירותים הניתנים במחלקה:

  • הוצאת מכרזים וסגירתם
  • החתמת ושמירת חוזים

מכרזים

פרסום מכרז-מנהל מחלקת חינוך

פרסום מכרז-דובר הרשות המקומית

פרסום מכרז-עובד סוציאלי – מונגש

הצהרת-בריאות-מונגש

בקשה למשרה פנויה – מונגש

ועדת התקשרויות/ ועדת השלושה

ועדת השלושה – פרוטוקול ישיבה מיום 01.09.2020 – מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה אספקה והתקנה מתקן שחבק – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות היתר מיניפיץ ושחבק – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות מדידה מיניפיץ ושחבק – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות תכנון ועיצוב משרדי המועצה – מונגש

ועדת השלושה – משטח בלימה גן משחקים בפרדס – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות גינון גינת משחקים בפרדס – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות פיקוח בניית מבנה המועצה – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות שרותי מדידה ומיפוי – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות שרותי תכנון פארק כליל-החורש – מונגש