מכרזים

אסנת שוורצמן 04-9039814

דואר אלקטרוני: osnat@ramat-yishay.co.il

שירותים הניתנים במחלקה:

  • הוצאת מכרזים וסגירתם
  • החתמת ושמירת חוזים

מכרזים

קול קורא לספר ספקים לשנת 2022 – מונגש

הצהרת-בריאות-מונגש

בקשה למשרה פנויה – מונגש

ועדת התקשרויות/ ועדת השלושה

פרוטוקול ועדת התקשרויות – שירותי תשלום עבור חנייה – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות – עמדות החייאה חכמות – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות – תהליך קמח- מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות – הגדלת הכנסות בארנונה – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות -שירותי סריקה – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות ניהול מערכות מידע 28.01.2021 – מונגש

ועדת השלושה – פרוטוקול ישיבה מיום 01.09.2020 – מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה אספקה והתקנה מתקן שחבק – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות היתר מיניפיץ ושחבק – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות מדידה מיניפיץ ושחבק – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות תכנון ועיצוב משרדי המועצה – מונגש

ועדת השלושה – משטח בלימה גן משחקים בפרדס – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות גינון גינת משחקים בפרדס – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות פיקוח בניית מבנה המועצה – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות שרותי מדידה ומיפוי – מונגש

פרוטוקול ועדת התקשרויות שרותי תכנון פארק כליל-החורש – מונגש