הוראות משרד הבריאות

מדינת ישראל – משרד הבריאות

חוק מניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון

על פי חוק מניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, אסור לעשן במקומות ציבוריים ובמקומות עבודה.
מקומות אלו כוללים בין השאר :

א. מעליות.
ב. אוטובוסים, מוניות ורכבות.
ג. אולמות ספורט.
ד. בתי מרקחת, בתי חולים ומרפאות.
ה. בתי קולנוע, תיאטראות, ספריות, חנויות, בנקים ובתי דואר.
ו. קניונים.
ז. אולמות שמחה.
ח. גני ילדים, בתי ספר, מוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות חינוך אחרים.
ט. מסעדות, מזנונים, בתי קפה לרבות כל בית אוכל, בית משקה, מועדון, דיסקוטק או מקום אחר שבין עיסוקיו הגשת מזון או משקאות.
י. מקומות עבודה.
יא. מקומות שונים להמתנת קהל.

במקומות המצוינים בסעיפים ה’, ו’, ז’, ח’, ט’, י’, יא’, הנהלת המקום רשאית להקצות חדר עישון.
חדר העישון חייב להיות חדר נפרד, מאוורר היטב כך שהעשן לא יהווה מטרד במקום אחר.
במסעדות, בתי קפה, תיאטראות ואולמות שמחה, אסור ששטחו של חדר העישון יעלה על 25% מכלל השטח הפתוח לציבור.

בעלי עסקים ומנהלים ישאו באחריות משפטית ליישום החוק והוראותיו.
המחזיק של מקום ציבורי חייב לעשות כל שניתן על מנת למנוע עישון בניגוד לחוק בתחום העסק, עליו להציב שילוט המורה על איסור עישון וכן חל עליו איסור להציב מאפרות במקום האסור לעישון.

הקנס על בעל עסק שלא עשה ככל שניתן למנוע עישון בניגוד החוק הוא 5,000 ₪,
הקנס על בעל עסק שלא הציב שילוט האוסר עישון במקום הוא 5,000 ₪,
הקנס על בעל עסק שיציב מאפרות במקום האסור לעישון הוא 1,000 ₪.